Recomandari reatestare

Pentru eliberarea recomandarii, veti trimite prin posta un dosar care va contine:

  • cerere pentru recomandare;
  • copie dupa registrul personal de auditor, completat la zi;
  • scurt memoriu de activitate, conform cerintelor art. 36 alin. 2 litera g din Regulamentul de atestare a auditorilor energetici pentru cladiri aprobat prin OM 2237/2010;
  • copie atestat de auditor;
  • copie dovada achitarii sumei de 200 lei pentru membri AAECR sau 400 lei pentru ne-membri in vederea analizei dosarului depus pentru eliberarea recomandarii necesare pentru prelungirea dreptului de practica;
  • copie dupa un raport de audit reprezentativ efectuat de dvs. (pentru gradul I, de preferat un audit de cladire ne-rezidentiala), iar pentru gradul II, copie dupa un certificat de performanta energetica pentru o cladire rezidentiala reprezentativa, impreuna cu raportul de expertiza energetica.

Recomandarea va va fi trimisa prin curier, cu plata la destinatar, semnata de presedintele AAECR si de presedintele filialei AAECR de care apartineti printr-un acord semnat anterior.

Detalii de facturare:

Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania,
Bucuresti, str. Tudor Arghezi nr. 21, sector 2., CIF 17085834,
Cont nr. RO10 BTRL RONC RT0V 5627 3901, Banca Transilvania Sucursala Stefan cel Mare, Bucuresti.

Dosarul dvs. va fi trimis prin posta la adresa AAECR:

Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania
In atentia dlui. Dan Berbecaru
Str. Tudor Arghezi 21, Bucuresti, sector 2, 020943

© 2018 Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania. Toate drepturile rezervate.

Site dezvoltat de Cristian Tismanaru.