A IX-a conferinta nationala a AAECR


EFICIENŢA ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRI. Bilanț și perspective pentru România.

Iași, Hotel Unirea, Sala Al. Ioan Cuza, 24 aprilie 2015

Directiva pentru Eficienţa Energetică 2012/27/EC, transpusă prin legea 121/2014, impune cerinţe ample şi stringente legate de modalităţile în care toţi factorii interesaţi din societate trebuie implicaţi în acţiuni care să concure la rezultate cuantificabile majore în reducerea consumurilor de energie prin eficienţa energetică în toate verigile lanţului producere/transport/distribuţie/consum de energie. Articolul 4 din DEE impune pentru prima dată elaborarea de strategii naționale pentru renovarea aprofundată a clădirilor.

Strategia României are la bază modele de renovare bazate pe cost-optim sau pe performanță de tip NZEB, cu ținte ce se vor atinse prin planuri de acțiune ambiţioase. Aceasta presupune reformularea și reorientarea politicilor in sensul stimulării unui ritm intens de renovare a clădirilor, creearea unei perspective care să ghideze deciziile privind investițiile, precum și estimarea realistă a economiilor de energie preconizate. Este rolul specialiștilor de a se implica în elaborarea acestui cadru și de a contribui la atingerea țintelor impuse de cerinţele europene.

A IX-a Conferinţă Naţională a AAECR – Eficienţa Energetică în Clădiri, reprezintă un bun prilej de întâlnire, discuţii şi soluţionări de probleme pe care România le are încă pe această temă pentru orizont 2020. Invităm la prezentări şi dezbateri despre subiecte pe următoarele domenii:

  1. Ce s-a realizat și ce mai este de realizat in România vis-a-vis de cerințele europene.
  2. Tehnologii durabile pentru construcţii de clădiri.
  3. Surse durabile şi/sau regenerabile de energie pentru sectorul clădirilor.
  4. Modele de clădiri performante energetic: pasive, active sau NZEB.
  5. Sisteme inteligente de funcţionare a clădirilor şi reţelelor de utilităţi.
  6. Calitatea și asigurarea conformității la elaborarea CPE și la îndeplinirea performanțelor la execuția lucrărilor de intervenție.
  7. Surse și scheme de finanţare.

Informații suplimentare se pot obține de la:

Director de Comunicare: Stelian Bara, telefon: 0725.954515, e-mail: director@aaec.ro
Secretar AAECR: Liliana Georgescu, telefon: 0740.198.955, e-mail: secretariat@aaec.ro

Program conferinta .pdf

Conference Invitation AAECR 2015 .pdf

INVITATIE Conferinta AAECR 2015 .pdf

© 2024 Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania. Toate drepturile rezervate.

Site dezvoltat de Cristian Tismanaru.