A X-a Conferință Națională a AAECR


EFICIENŢA ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRI. Realități Românești 2016 și Perspective 2030

Constanța, Hotel IBIS, Sala Ovidiu, 13 mai 2016

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE .pdf

O serie de directive europene au trasat direcții pentru abordări ambițioase în ceea ce privește o nouă atitudine față de utilizarea excesivă și nerațională a resurselor energetice fosile. Este de interes să analizăm în ce măsură Romănia a adoptat în legislația sa conținutul directivelor, în ce măsură ceea ce aceasta s-a aplicat în practică și nu în ultimul rând, efectul creat asupra economiei naționale, asupra pieței de materiale și tehnologii, asupra economiilor personale ale cetățenilor și asupra calitații mediului în care trăim. Este România pregătită pentru atingerea țintelor asumate pentru anul 2020? Perspectivele CE pentru orizontul anului 2030 au fost formulate. Sunt ele realiste pentru dinamica de răspuns a României?

Vă invităm să fiți parte la un dialog constructiv al specialiștilor responsabili cu progresul României pe diverse paliere: profesional, legislativ, social, educațional și comercial, care să servească aspirațiilor noastre pentru un viitor în mai bun consens cu celelalte State Membre. A X-a Conferinţă Naţională a AAECR – Eficienţa Energetică în Clădiri, reprezintă un bun prilej de întâlnire, schimburi de opinii și soluționări de probleme pe care România le are încă pe această temă. Subiectele propuse sunt următoarele, fără a exclude alte intervenții de interes pe teme conexe:

  1. Ce s-a realizat și ce mai este de realizat in România vis-a-vis de cerințele europene.
  2. Tehnologii durabile pentru construcţii de clădiri.
  3. Surse durabile şi/sau regenerabile de energie pentru sectorul clădirilor.
  4. Modele de clădiri performante energetic: pasive, active sau NZEB.
  5. Sisteme inteligente de funcţionare a clădirilor şi reţelelor de utilităţi.
  6. Calitatea și asigurarea conformității la elaborarea CPE și la îndeplinirea performanțelor la execuția lucrărilor de intervenție.
  7. Surse și scheme de finanţare.

Informații suplimentare se pot obține de la:

© 2024 Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania. Toate drepturile rezervate.

Site dezvoltat de Cristian Tismanaru.