A XII-a Conferință Națională a AAECR


PERFORMANȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR – Evoluția și varietatea exigențelor impuse.

Facultatea de Mecanică din Craiova, Aula Magna, Calea București 107, 18 mai 2018


Asistăm în ultimii ani la elaborarea unei varietăți semnificative de concepte de clădiri performante energetic, concepte/modele ce înglobează o serie de exigențe aflate în continuă evoluție. Incercările de a menține realiste aceste concepte, dar și de a stimula un progres accelerat în reducerea riscurilor legate de resurse și poluarea mediului, s-au concretizat în etichete de genul „clădiri cu cost optim”, „clădiri aproape zero energie” (nZEB sau NZEB), „clădiri pasive” sau „clădiri active”, „clădiri inteligente”, „clădiri energie-plus” etc. Evident, toate acestea au multe trăsături comune, dar nivelul lor de complexitate și exigențe diferă. Probleme care necesită atenție și dezbatere sunt legate de modul în care realitatea tehnologică, economică și financiară poate ține ritmul solicitat de diferitele strategii ale Comisiei Europene în transpunerea efectivă a acestor modele în țara noastră. O altă serie de probleme se referă la impactul implementării acestor modele asupra sănătății și vieții zilnice a utilizatorilor, dar și asupra societății în ansamblul ei. A analiza doar un segment de consum de energie riscă să distragă atenția de la generarea altor consumuri de energie, astfel încât rezultatul global net să fie departe de măsura eforturilor depuse.

Vă invităm să fiți parte la un dialog constructiv al specialiștilor din diferite domenii. Conferinţă Naţională anuală a AAECR privind Performanța Energetică a Clădirilor (PEC) reprezintă un bun prilej de întâlnire, schimburi de opinii și soluționări de probleme pe care România le are încă pe aceste teme. Subiectele propuse sunt următoarele, fără a exclude alte intervenții de interes:

  1. Cadrul legislativ românesc privind diferite modele și exigențe pentru PEC
  2. Tehnologii durabile pentru construirea de clădiri noi sau modernizarea celor existente
  3. Surse durabile şi/sau regenerabile de energie pentru sectorul clădirilor
  4. Sisteme inteligente de funcţionare a clădirilor şi a reţelelor de utilităţi
  5. Studii de caz ce corespund modelelor abordate în legislația europeană și națională
  6. Aspecte relevante din activitatea auditorilor energetici pentru clădiri și colaborarea interinstituțională în valorificarea potențialului național de PEC prin certificare

Informații suplimentare se pot obține de la:
Director de Comunicare: Stelian Bara, e-mail: director@aaec.ro, telefon: 0725.954.515
Secretar AAECR: Liliana Georgescu, e-mail: secretariat@aaec.ro, telefon: 0740.198.955

Invitație la conferință .pdf

Program conferință .pdf

© 2024 Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania. Toate drepturile rezervate.

Site dezvoltat de Cristian Tismanaru.