A XIII-a Conferinţă Naţională a AAECR


PERFORMANȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR
Exigente vechi și noi impuse de EPBD 3

Universitatea Transilvania din Brașov, Aula Sergiu T. Chiriacescu, str. Iuliu Maniu, nr. 41A
17 mai 2019


În 2018, s-a revizuit și adoptat o nouă formă a Directivei Europene pentru Performanța Energetică a Clădirilor, 844…(EPBD 3). Aceasta întărește cerințele anterioare și adaugă precizări importante legate de confortul utilizatorilor și calitatea aerului la interior. În plus, propune, pentru moment opțional, un indicator de inteligență a clădirilor prin care să evidențieze echipamentele cu rol de automatizare și/sau comunicare/informare cu utilizatorii în scopul diminuării risipei și îmbunătățirii condițiilor interioare. Aspectele noi vin ca răspuns la problemele evidențiate în proiectele de clădiri noi sau de modernizare energetică a celor existente.

Problemele care necesită atenție și dezbatere sunt legate de modul în care realitatea tehnologică, economică și financiară poate ține ritmul solicitat de cerințele Comisiei Europene în transpunerea efectivă a acestora în țara noastră. Trebuie să analizăm cu realism defazajul pe care România îl are în transpunerea efectivă a acestei directive, sub toate formele sale de până acum.

Vă invităm să fiți parte la un dialog constructiv al specialiștilor din diferite domenii. Conferința Națională anuală a AAECR privind Performanța Energetică a Clădirilor (PEC) reprezintă un bun prilej de întâlnire, schimburi de opinii și soluționări de probleme pe care România le are încă pe aceste teme. Subiectele propuse sunt următoarele, fără a exclude alte intervenții de interes:

  1. Cadrul legislativ românesc privind diferite modele și exigențe pentru PEC
  2. Tehnologii durabile pentru construirea de clădiri noi sau modernizarea celor existente
  3. Surse durabile şi/sau regenerabile de energie pentru sectorul clădirilor
  4. Sisteme inteligente de funcţionare a clădirilor şi a reţelelor de utilităţi
  5. Studii de caz ce corespund modelelor abordate în legislația europeană și națională
  6. Aspecte relevante din activitatea auditorilor energetici pentru clădiri și colaborarea inter-instituțională în valorificarea potențialului național de PEC prin certificare

Informații suplimentare se pot obține de la:
Director de Comunicare: Stelian Bâră, e-mail: director@aaec.ro, telefon: 0725.954.515
Secretar AAECR: Liliana Georgescu, e-mail: secretariat@aaec.ro, telefon: 0740.198.955


PENTRU ÎNSCRIERE DESCĂRCAȚI FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE DE AICI ȘI TRIMITEȚI FORMULARUL COMPLETAT LA ADRESA director@aaec.ro

© 2024 Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania. Toate drepturile rezervate.

Site dezvoltat de Cristian Tismanaru.