Certificate de performanta energetica in Europa – evaluarea statusului si potentialului lor


Raportul D2.1 din proiecutl X-tendo “Energy Performance Certificates in Europe – Assessing their status and potential” (Certificate de performanta energetica in Europa – evaluarea statusului si potentialului lor).

Energy Performance Certificates in Europe – Assessing their status and potential .pdf

© 2020 Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania. Toate drepturile rezervate.

Site dezvoltat de Cristian Tismanaru.


Calitatea de membru AAECR se păstrează prin achitarea la zi a cotizației anuale.


Mai multe informații puteți găsi aici.