Convocare a adunarii generale a membrilor AAECR in sesiune extraordinara


Presedintele AAECR, doamna prof. dr. ing. Emilia Cerna MLADIN, convoaca Adunarea Generala a Membrilor AAECR in sesiune extraordinara, in scopul prezentarii si votarii Exercitiului Financiar al AAECR pe anul 2015.

Prezentarea Exercitiului Financiar pe anul 2015 va fi afisata pe siteul AAECR in zona destinata membrilor asociatiei, in data de 06.04.2016.

Aprobarea se face prin vot electronic, pe siteul AAECR, in zona destinata exclusiv membrilor asociatiei.

Scrisoarea de convocare a Presedintelui AAECR:

Convocare-AG

© 2024 Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania. Toate drepturile rezervate.

Site dezvoltat de Cristian Tismanaru.