Modificarea metologiei de calcul al performanței energetice


A fost revizuită Metodologia de Calcul al Performanței energetice a clădirilor. Metologia se află acum la a doua redactare, revizia 5 (atașată la finalul articolului).

Documentul este în prezent la stadiul de proiect.

Conform acestuia, obiectul reglementării Mc001-Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor este multiplu și constă în special în:

 • Evaluarea și certificarea performanței energetice a clădirilor pentru diverse categorii de clădiri: clădiri rezidențiale unifamiliale/colective, clădiri de birouri, clădiri de învățământ, spitale/creșe/policlinici, hoteluri și restaurante, clădiri pentru activități sportive și clădiri pentru servicii de comerț en-gros și cu amănuntul, precum şi pentru unități de clădire din acestea, noi și existente.
 • Auditarea energetică a clădirilor care urmează să fie modernizate din punct de vedere termic/energetic.
 • Stabilirea de cerințe minime de performanță pentru elementele de construcții din clădiri, inclusiv din clădirile cu consum de energie aproape egal cu zero.
 • Definirea măsurilor uzuale care pot fi aplicate pentru creșterea performanței energetice a clădirilor/unităţilor de clădire și stabilirea modului de cuantificare a costurilor asociate acestor măsuri.
 • Prezentarea de măsuri/pachete/variante de măsuri pentru fiecare dintre diversele categorii de clădiri analizate, care să conducă la realizarea de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

Clădiri rezidențiale noi: Cerinţe minime de performanță energetică

Pentru clădirile rezidenţiale, cerințele minime pentru proiectarea clădirilor din punct de vedere energetic sunt structurate astfel:

 • pe elementele de clădire care fac parte din anvelopa clădirii, unde cerinţa minimă este rezistenţa termică corectată minimă pentru fiecare element de clădire al clădirii, R’min [m2K/W], respectiv transmitanţa termică corectată maximă a acestora, U’max [W/(m2K)];
 • pe ansamblul clădirii, unde cerințele minime sunt: a) coeficientul global de izolare termică, G [W/(m3K)] b) consumul anual specific maxim de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii.
 • Cerinţe minime de performanţă energetică pentru clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB)

  Cerinţele minime de performanţă energetică pentru clădirile noi cu consum de energie aproape egal cu zero privind consumul de energie primară şi emisiile de CO2, sunt prezentate distinct în tabelul următor, pe categorii de clădiri şi zone climatice.

  Descărcați aici Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001/2006: Revizuire metodologie; Revizuire/elaborare de comentarii și exemple de aplicare.

  Articol preluat de pe arenaconstruct.ro

  © 2024 Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania. Toate drepturile rezervate.

  Site dezvoltat de Cristian Tismanaru.