Noi responsabilități și sancțiuni pentru auditorii energetici


LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcții

© 2021 Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania. Toate drepturile rezervate.

Site dezvoltat de Cristian Tismanaru.


Calitatea de membru AAECR se păstrează prin achitarea la zi a cotizației anuale.


Mai multe informații puteți găsi aici.