PROCEDEU DE ÎNCĂLZIRE A APEI MENAJERE UTILIZÂND GEAMURI FOTOVOLTAICE ÎN SISTEM OFFGRID FĂRĂ INVERTOR SAU BATERII


SC PhotoVoltaic Windows SRL a dezvoltat un procedeu de încălzire a apei menajere utilizând geamuri fotovoltaice în sistem offgrid fără invertor sau baterii. În funcție de suprafața disponibilă, orientare, locație și gradul de transparență ales, se poate astfel asigura peste jumătate din apa caldă menajeră necesară unei familii de 4 persoane pe timp de un an.

Principiul de funcționare se bazează pe faptul că rezistențele (boilerelor) funcționează la fel de bine în curent continuu (de la geamurile fotovoltaice) sau alternativ (de la rețea), fapt pentru care nu este necesar să se convertească curentul produs de geamurile fotovoltaice în curent alternativ câtă vreme necesarul de apă caldă menajeră nu este complet acoperit de sistemul fotovoltaic. 

Se pot calcula diferite configurații de geam fotovoltaic + boiler electric care să optimizeze transferul de energie dinspre geam către boiler, în mod direct. Astfel și costurile de instalare și întreținere se minimizează întrucât sistemul nu necesită conectare la rețeaua electrică (offgrid) și este compus din elemente puține, ieftine, fiabile și ușor de întreținut.

Sistemul se pretează a fi instalat la apartamente, întrucât oferă posibilitatea instalării sistemelor fotovoltaice în mod individual, fără a mai fi necesară aprobarea furnizorului de energie electrică, a asociației de proprietari sau primăriei.

Aceste sisteme contribuie și la respectarea standardelor nZEB care prevăd ca 30% din energia folosită în clădire să fie din surse regenerabile amplasate local. În plus, geamurile fotovoltaice filtrează radiația solara în exces, diminuând consumul de energie cu aerul condiționat pe timp de vară.  

Demo la acest link https://www.youtube.com/watch?v=PelCQQA1fHg

© 2024 Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania. Toate drepturile rezervate.

Site dezvoltat de Cristian Tismanaru.