Semnatura electronică în construcții, arhitectură și urbanism: norme tehnice


Vor fi stabilite normele tehnice pentru aplicarea OUG nr. 140/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism. Menționăm faptul că proiectul de legiferare a acestei ordonanțe a fost aprobat tacit de Senat.

Potrivit unui proiect de ordin de ministru, normele stabilesc prevederi privind solicitarea, verificarea, emiterea, suspendarea, modificarea și revocarea semnăturii electronice pentru documentele și documentațiile care se transmit autorităților și instituțiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, aprobări și autorizații. Aceasta va fi o alternativă la transmiterea lor în format fizic cu semnătură olografă și ștampilă sau parafă profesională.

Citiți continuarea articolului pe www.arenaconstruct.ro.

© 2024 Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania. Toate drepturile rezervate.

Site dezvoltat de Cristian Tismanaru.