Standardele de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice au fost abrogate


Standardele de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice au fost abrogate printr-o Ordonanța de Urgență aprobată de Guvern și publicată astăzi în Monitorul Oficial. Ordonatorii principali de credite vor trebui să actualizeze și să aprobe pe propria răspundere valoarea actualizată a fiecărui proiect de investiţii, precum şi a lucrărilor de intervenţii, aflate în curs de execuție, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri.

Pentru obiectivele de investiții sau lucrările de intervenții al căror stadiu de execuţie este la nivelul documentaţiei tehnico-economice aprobate (studiu de fezabilitate, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiect tehnic de execuție), ordonatorii principali de credite vor actualiza documentațiile tehnico-economice conform prevederilor legale aplicabile, în vigoare la data actualizării.

Continuare articolului poate fi citita aici.

© 2024 Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania. Toate drepturile rezervate.

Site dezvoltat de Cristian Tismanaru.