Tema propusa pentru ZAE 2015


Abordare unitara pentru evaluarea calității și verificarea certificatelor de performanță energetică elaborate

Proiectul constă într-un chestionar trimis părților interesate de pe piață (auditori energetici, autorități publice, dezvoltatori de constructii, autorități locale și centrale, utilizatori), și apoi a unei dezbateri în cadrul unei ședințe organizate la nivel national. Concluziile dezbaterii vor fi sintetizate și trimise la factorii de decizie în vederea adoptării de măsuri adecvate pentru a asigura o bună calitate a auditurilor energetice și a certificatelor elaborate de catre auditori atestati, cu scopul unei evaluari corecte si, deci, utilizabile in decizii viitoare, a performanței energetice a clădirilor.

Lipsa actuală a inițiativelor în abordarea concreta a cerințelor EPBD cu privire la verificarea calității CPE a condus la o piață disfunctională și o încredere mult diminuată a beneficiarilor în importanța certificării clădirilor lor din punct de vedere al eficienței energetice. Fără o abordare corectă, clara și unitară, există chiar un potențial suplimentar de agravare a modului în care CPE sunt emise de către auditori și percepute de către proprietarii/utilizatorii de clădiri. Mai mult decât atât, calitatea scăzută a unor CPE nu poate promova într-un mod corect punerea în aplicare a măsurilor de eficiență energetică sau utilizarea surselor regenerabile de energie, având astfel un impact nesemnificativ la nivel de societate.

© 2024 Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania. Toate drepturile rezervate.

Site dezvoltat de Cristian Tismanaru.